На 5-ти декемрви 2017 г. в Шератон София Хотел Балкан по време на Валоризационна конференция по Програма “Еразъм +”, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси, проект “BETTER TOGETHER”, изпълнен от

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” и финансиран по КД 1 на Програма “Еразън +” бе отличен със знак за качество. Проектът бе насочен към промотиране на

човешките права на Балканите, недискриминация и толерантност. Директорът на

Центъра г-жа Татяна Калканова и проф. Иван Димов – зам.-министър на образованието и науката връчиха статуетки и грамоти на всички бенефициенти, отличени с престижния знак.

След връчването на наградите, церемонията продължи с развлекателна програма и демонстриране на добри практики и резултати от работата по различни проекти през годината, за което бяха обособени специални щандове.

Categories: Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *