Автори: Кристина Димитрова и Тодор Рогошев

Като един от най-активните доброволци на организацията с интерес в човешките права и првата на жените, Кристина и Тодор представиха Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” на ежегодните събитие на Български Фонд за Жените по случай 8-ми март, тази година включващи и честване на 15 години от основаването на Фонда. Кристина и Тодор взеха участие в шестие за правата на жените, 15-годишен юбилей на Български Фонд за Жените и годишна среща на общността на БФЖ.

В уютната зала на хотел „Хемус“ в София взехме участие в ежегодна конференция, организирана от Български Фонд за Жените в периода 8-11 март. Дискутирахме редица въпроси засягащи равноправието между половете, женските и момичешките проблеми, както и проблемите на неправителствените организации в България.

Благодарни сме на екипа за изготвените презентации, които бяха изключително полезни, тъй като и двамата имаме интерес от сферата на женските права. Смятаме, че от особено значение беше презентацията за това как функционира Българският Фонд за Жените и намираме за страхотна възможността на представителите на различни НПО-та да обсъдят проблемите и бъдещето на Фонда. В дискусията имаше широк спектър на мнения, които бяха добре обосновани и се стигна до много вдъхновяващи предложения, които очакваме да видим и в изпълнение.

 

Фасилитаторката Мария Алкалай много ни впечатли с подбора си от задачи и упражнения, които направиха дискусиите много по-малко натоварващи. Те ни помогнаха да се опознаем с другите и да „разчупим ледовете“ по един забавен и приятен начин. Мария беше формулирала темите по лесен за разбиране начин, който насочи мненията ни в една посока и ги направи много по-забавни. Впечатляваща беше и смелостта, с която отстояваше мнението си, дори и да е единственото, различаващо се от останалите.

   

Хората, с които се запознахме, бяха не по-малко вдъхновяващи. От психолози, които работят с жертви на домашно насилие и насилници до юристи, които се борят за правата на човека и литератори, представители на академичните среди, разпространяващи ролята на жените в българската култура и литература, палитрата от участници беше изключително богата. Създадохме контакти, които ще ни бъдат полезни за в бъдеще.

Затвърдихме позицията на Асоциация Голям Брат Голяма Сестра България относно партньорството си с Фонда, харесахме екипа им и намираме за важно двете организации да работят заедно и занапред. Подобни неправителствени организации трябва да се подкрепят взаимно и да бъдат проводници на дускисии, инициативи и идеи, свързани с гореизложените проблеми в обществото.

Снимки: Български Фонд за Жените и личен архив

Categories: Блог