Започнаха индивидуални консултации за младежи до 29 г. от община “Марица”

Започна провеждането на индивидуални психологически, информационни и юридически консултации за младежи до 29 години от Община “Марица” в рамките на проект “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община Марица”, № BG05M9OP001-1.043-0007-C01. Проектът се изпълнява от община “Марица” с финансовата подкрепа на СНЦ “Местна инициативна група – Община Марица” Read more…

“Отблизо” по БНТ с репортаж за “Голям брат, Голяма сестра”

Екипът на предаването “Отблизо” по Българска национална телевизия засне половинчасов репортаж за Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” с фокус върху едноименната менторска програма. Най-напред екипът гостуваше на Асоциацията в град Пловдив, като засне интервюта с един от психолозите на организацията – Ивана Вълчинова; както и с една от Read more…

Доброволци на Асоциацията помагат на деца с подготовката за училище

Доброволците на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” помагат на деца от 1-ви до 6-ти клас от град Пловдив с подготовката им за училище по български език, математика и чужди езици. Срещите са индивидуални, като един доброволец помага на едно дете по един предмет. Някои от тях се провеждат Read more…