Проведе се втора среща по проект “Европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество”

На 1 септември 2021 г. се проведе втората онлайн среща на проект eQyvol. Проектът има за цел да дефинира и разпространи в ЕС първите европейски стандарти за качество в младежкото доброволчество. По време на срещата партньорите по проекта утвърдиха методологията за проучването, което ще се проведе във всички страни от Read more…