Оффлайн лято за деца и творчески подвизи

Между 5-ти и 13-ти юли 2021 г. доброволците на Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” проведоха поредица творчески работилници за деца на възраст от 8 до 13 години в Капана – квартал на творческите индустрии в Пловдив. В продължение на 3 часа всеки ден децата нямаха право да използват Read more…

Стартира проект “Толкова различни, толкова еднакви” в община Марица

С поредица от срещи с местните администрации в няколко населени места от Община Марица, през м. май 2021 г. стартира проект “Толкова различни, толкова еднакви”, BG05M9OP001-2.068-0002-C01, осъществяван от Община Марица с финансовата подкрепа на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ чрез ОПРЧР. Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” Read more…

Бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра”

През месец май 2021 г.бяха напаснати нови двойки в менторската програма “Голям брат Голяма сестра” с деца и младежи от КСУ “Олга Скобелева”, гр. Пловдив и доброволци от Пловдив и страната. “Малките” и “големите” ще се срещат в продължение на една година, в която ще градят доверителна връзка и приятелство. Read more…